top of page

Tietoa meistä

Valonverkko ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka missiona on tiedottaa pornografian vakavista ja haitallisista vaikutuksista sekä rakentaa tukiohjelmia ja lisätä tietoisuutta näistä tulossa ja jo käytettävissä olevista resursseista muun muassa pornografian terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten ennaltaehkäisyyn sekä elpymiseen - rakkaudesta elämään!

Näin toimintamme ollessa aluillaan on ensisijainen tehtävämme kehittää ja tarjota laajoja ratkaisuja, jotta kaikista haavoittuvin ryhmä eli lapset voidaan suojata internetissä - tämä on toteutettava kiireellisesti. Pyrimme tutustumaan ja vaikuttamaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä politiikkaan, digitaaliseen maailmaan sekä kasvatusopin lähestymis- tapaan. Uskomme, että edellä mainitut ovat perustavanlaatuisia alueita, jotka on huomioitava yhtä tärkeinä, jotta voidaan vastata tehokkaasti tähän kansanterveyskriisiin, joka on jäänyt varjoon jo liian kauan.

Pyrimme siis omalta osaltamme yhdistyksemme puitteissa vastaamaan hyperseksualisoituneen median ja pornoteollisuuden aikaansaamaan maailmanlaajuiseen kansanterveyden ja sosiaalisen kulttuurin kriisiin tarjoamalla Suomessa tietoa, koulutusta sekä tukea lasten, nuorten, parisuhteiden ja seksuaalisuuden terveelliseen ja luonnolliseen kehittymiseen. Tavoitteenamme on muun muassa luoda ajanmukaisia suunnitelmia, esityksiä ja palveluja, jotka auttavat tunnistamaan ja vastaamaan pornografian epäterveellisiin ja kielteisiin vaikutuksiin monella eri tasolla.

Tiesitkö, että pornografia liitetään muun muassa seksuaaliseen toimintahäiriöön, seksuaaliseen väkivaltaan, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksiperäiseen ihmiskauppaan?

Missiomme

Rakentaa kestävyyttä ja vastustuskykyä hyperseksualisoitunutta mediaa ja pornoa kohtaan sekä voimistaa ihmisiä luomaan myönteisiä ja pysyviä muutoksia itsessään, parisuhteissaan, perheissään sekä yhteisöissään tämän digitaalisen ajan kriisin keskellä.

Visiomme

Näemme mielessämme rakkaudellisen maailman, joka hyväksyy jokaisen yksilön elinvoiman terveellä ja luonnollisella tavalla - kasvua ja kehitystä sekä elämistä vapaana hyperseksualisoituneen median ja valtavirran hardcorepornon lukuisilta haittavaikutuksilta.

Sano EI pornolle ja auta rakentamaan turvallisempi,

inhimillisempi ja myötätuntoisempi maailma.

bottom of page