top of page
Search

Kuinka kerron lapselle pornosta, osa 2 : valmisteluvaihe

Updated: Dec 26, 2019

Menestys lasten ja teini-ikäisten kasvattajina tässä haasteellisessa, yliseksualisoituneen kulttuurin ajassa vaatii vanhemmilta tarkoituksenmukaisia toimia. Ymmärrämme kuinka ylivoimaista tämä voi olla ja tiedämme, että yksi parhaista asioista, joita voit lapsillesi tehdä, ovat säännölliset ja johdonmukaiset keskustelut auttaaksesi heitä kehittämään sisäinen suodatin pornografista aineistoa kohtaan. Tässä siis vinkkejä näiden tärkeiden keskustelujen ja myös itsesi valmisteluun.

Mikäli lapsellasi on pääsy Internetiin kotona tai missä tahansa muualla, heille on kerrottava käytön mahdollisista vaaroista: pornografian katsominen lapsilla on tällä hetkellä merkittävä terveysriski muun muassa sen kauas ulottuvien vaikutusten vuoksi.


Koska seksistinen media on jatkuvasti kaikkialla ympärillämme, haluamme huoltajina varmasti tarjota lapsillemme rehellistä tietoa kehon, ihmissuhteiden ja terveellisen seksuaalisuuden arvostamisesta sekä kunnioittamisesta. Huolimatta kiireellisestä tarpeesta kasvattaa lapsia etukäteen tässä kulttuurissa navigoimiseen, useat vanhemmat viivästyttävät näiden keskustelujen aloittamista ajatellen, että keskustelut ovat helpompia, kun lapset ovat hieman vanhempia. Tämä valitettavasti saattaa suurentaa ennemmin kuin lievittää ongelmaa: Suomessa esiintyy pornografian aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä jo alle kouluikäisillä lapsilla. Totuus kaikille vanhemmille siis on, että lapsille on puhuttava yleensä ikäryhmänä nuorempina kuin meistä itsestämme tuntuu mukavalta.

Kysymys ei ole siitä, että etsiikö lapsesi pornoa netissä vaan kyse on siitä, että pornografia etsii heitä muun muassa näytölle tulevien ponnahdusikkunoiden muodossa. Siten keskustelujen aloittaminen aiemmin on turvallisempaa ja se on paras tapa suojella lasta pornografian vaikutuksilta.

Ennen kuin kerrot lapsillesi pornon haitoista, on tärkeää, että olet itse tietoinen siitä, miten pornografia vaikuttaa yksilöihin, ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan, jotta olet valmis keskustelemaan avoimesti lapsesi kanssa sekä vastaamaan kysymyksiin, joita heillä voi olla. Omaa tietämystäsi ja keskustelutaitoja kehittämällä kasvatat itseluottamustasi sekä ymmärrystäsi ollen siten oiva tuki ja opas lapsen sekä teinin kasvumatkan varrella. Mikäli nämä keskustelut tuntuvat jo ajatuksen tasolla pelottavilta tai muistoja laukaisevilta omien kokemusten tai traumojen vuoksi, hae apua. Juttele ensin luotettavan ystävän tai terapeutin kanssa parantaaksesi itsesi - lapsesi on sen arvoinen ja niin olet sinäkin!


Keskustelujen suunnittelu

Voit miettiä ennen keskustelujen aloittamista, mikä sinun mielestäsi on näiden keskustelujen tavoite eli miksi ja mitä haluat tarjota lapsellesi keskustelujen kautta. Haluatko rakentaa suhdetta lapseesi? Haluatko älyllisesti stimuloivia keskusteluja tai varmistaa, että lapsesi on valmistautunut kokemuksiin, joita heillä tulee olemaan pornoa kohdattuaan? Mitä toivot lapsesi saavan näistä keskusteluista? Jos keskustelu ajautuu muihin asioihin tai loppuu hiljalleen, voit aina palata ”mitä & miksi”-listaasi. Mikäli mahdollista, käy aiheita läpi kumppanisi kanssa - lähestyminen tätä aihetta tiiminä yhteisessä ymmärryksessä tekee menestyksestä todennäköisempää. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että vaikka sinulla on suunnitelma keskustelujen aiheiksi, merkittävää on valmius kuunnella, mitä lapsesi haluaa sanoa.


Pornografiasta puhumista voi myös lähestyä ihmissuhteista ja rakkaudesta puhumisen jatkeena. Kun nuoret tietävät läheisyydestä ja intiimistä kanssakäymisestä, vanhemmat voivat sanoa, että jos lapsella on kysyttävää jatkossa mistä tahansa, he voivat mielellään vastata kysymyksiin. Tämä kysymyksiin vastaamisen avoimuus voidaan toistaa uudestaan ​​ja uudestaan.

Paljon ja helposti saatavilla oleva pornografia lähettää viestejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti sekä poikiin että tyttöihin. Pornografian säännöllinen katselu voi vaikuttaa kaikkien lasten kykyyn muodostaa terveitä ihmissuhteita. On siis tärkeää puhua sekä poikien että tyttöjen kanssa pornografiasta.

Kaiken kaikkiaan jokaisen näkökulman kattaminen pornografiasta yhden keskustelun aikana ei ole realistista tai tehokasta. Ensimmäisen keskustelun lapsen kanssa pitäisi mieluiten luoda perusta jatkuvalle vuoropuhelulle ja tästä on hyvä kertoa myös heille eli kyseessä ei ole kertaluonteinen keskustelu. Lasten ja nuorten tietämystä pornon haitallisista vaikutuksista voidaan lisätä ajan myötä käymällä jatkuvasti rehellisiä ja ikäkauteen sopivia keskusteluja heidän kanssaan. Mitä enemmän itse tiedät pornografian haitallisista vaikutuksista, sitä enemmän sinulla on lisättävää keskusteluihin tulevaisuudessa.


Tässä valmistautumista varten muutamia keskustelujen aiheita:

  • Mitä pornografia on? Pornografia on seksimateriaalia, jonka tarkoituksena on kiihottaa ihmisiä, jotka katsovat sitä. Se sisältää kuvia, joissa on osittain tai kokonaan alastomia ihmisiä näyttelemässä seksiä tai tekemässä seksiin liittyviä asioita. Porno ei siis ole todellista, se on esitystä. Pornografiassa seksi ja vartalot ovat tuotteistettu (tehty myytäviksi tuotteiksi) tarkoituksena taloudellisen hyödyn tekeminen.

  • Onko pornoseksi kuin oikeaa seksiä? Porno ei ole kuvausta todellisen elämän seksistä eikä se ole opas seksiin. On tärkeää, että lapsesi tietää tyytyväisten ihmissuhteiden olevan aivan muuta kuin pelkkää mekaanista seksiä. Paras ja terve seksuaalinen intiimisyys rakentuu syvästä yhteydestä ja rakastavasta kiintymyksestä toisen ihmiseen. Voit auttaa lasta kehittämään tätä ymmärrystä puhumalla siitä, millaisilta rakkaudelliset, emotionaalisesti läheiset, luottamukselliset sekä kunnioittavat suhteet näyttävät ja tuntuvat.

  • Mitkä ovat pornografian riskejä? Porno voi näyttää naisia tekemässä asioita, joista monet naiset eivät todellisuudessa nauti. Se voi saada tuskallisen ja loukkaavan seksin näyttämään normaalilta ja haluttavalta. Se voi näyttää siltä, että seksin tarkoitus on vain tyydyttää miehiä ja epäkunnioittavien suhteiden olevan ok ja normaaleja. Pornografia vääristää myös käsityksiä siitä, miltä naisten tulisi näyttää ja miten miesten tulisi käyttäytyä. Ihmiset eivät ole seksiesineitä eikä ketään tulisi kohdella objektina, esineenä.

  • Kuinka pornografia vaikuttaa aivoihin? Nuoruusiässä aivoja motivoivat helposti havaitut palkinnot. Palkitsemisjärjestelmä aivoissa (ventral tegmental -alue VTA, accumbens-tumake NA ja aivokuori) on sen herkimmässä tilassa. Kun aivoja stimuloidaan, ne vapauttavat dopamiinia tälle reitille luoden muistin ja motivaation tapahtumasarjan. Aivot haluavat yhä enemmän. Ne ovat kypsät riippuvuuteen, impulsiivisuuteen ja uutuudenviehätykseen. Dopamiini itsessään ei ole huono asia, se voi olla erittäin hyväkin asia sen auttaessa motivaation, nautinnon ja mielialojen hallinnassa. Kuitenkin dopamiinin vapautuessa pornografisen vuorovaikutuksen seurauksena, se on vahingollista. Se aiheuttaa aivojen kohdistamisen pornografiaan ennen kaikkea muuta.

  • Onko pornografia riippuvuutta aiheuttavaa? Lapset ovat erityisen alttiita pornografian riippuvuutta aiheuttaville ominaisuuksille. Pornografian, joka usein kuvaa graafista, epärealistista seksikäyttäytymistä, mukaan lukien käyttäytyminen, joka ei perustu yhteisymmärrykseen, katselu stimuloi kehittyvien nuorten aivojen nautintokeskusta. Tämän seurauksena teini-ikäiset ja esiteinit voivat nopeasti tulla riippuvaisiksi pornografiasta, joka siten edelleen muokkaa heidän näkemyksiään seksistä ja ihmissuhteista.

  • Miten pornografia vaikuttaa lapsiin ja nuoriin? Nähdessään tuntemattomilta näyttäviä vartaloita, jotka harjoittavat toimia, joita lapsi ei voi ymmärtää, on sekava ja pelottava kokemus lapselle tai nuorelle. Lapset tai nuoret voivat kokea seksuaalista kiihottumista pornografiaa nähdessään, mikä voi sekoittaa heidät ajattelemaan, että he pitävät siitä mitä näkevät, kun itse asiassa heidän kehonsa reagoi vaistomaisesti ilman kehittymässä olevien aivojen hyväksyntää. Lapset ja nuoret voivat tulla tunnottomiksi pornografialle altistumiselle ja tämä voi johtaa seksuaalisen käyttäytymisen toiminnallistamiseen (acting out) muiden lasten kanssa ja nuorilla riskialttiiseen seksikäyttäytymiseen osallistumiseen.

Aiheita on monia, älä siis ota paineita kaiken tiedon jakamisesta yhdessä keskustelussa. Kuten keskustelut ystävyyssuhteiden hoitamisesta tai vertaispaineiden kestämisestä, keskustelut pornografiasta voivat tapahtua ajoittain. Mahdollisuuksia ilmaantuu luonnollisesti tai niitä voidaan luoda lasten ja nuorten kasvaessa ja kehittyessä.


Muista, että sinä olet esimerkki

Pornografia näyttää, että keskinäinen arvostus ja empatia ovat epäolennaisia asioita elämässä, ja että naiset (joskus myös miehet) eivät ole tasavertaisuuden tai ystävällisyyden arvoisia. Osoittamalla arvostusta kaikkia ihmisiä kohtaan sukupuolesta, iästä jne. riippumatta ja itsearvostusta toteen näyttäen sekä vahvoja ihmissuhteita muodostaen, voimme kohdata nämä valheet.


Ota siis ennen keskustelujen aloittamista aikaa myös oman käyttäytymisesi inventointiin - tutkiskele omaa elämääsi: vaikuttavatko sinun television, Internetin jne. katsomistottumuksesi tai musiikkivalinnat siihen, kuinka koet itsesi, näet maailman tai olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Katsotko elokuvia, joissa on pornografista kielenkäyttöä tai kuvia? Kuunteletko seksististä musiikkia? Käytätkö huolettomasti halventavia tai seksuaalisesti alentavia sanoja? Miten tämä mahdollisesti vaikuttaa lapsiisi?

"I'm feeling sexual. You feeling sexuaalllll," lauloi 6-vuotias lapseni iloisena hänen kimeällä lauluäänellään.

Jokainen perhe kasvatustapoineen on erilainen. Omat vanhempasi saattoivat jättää sinut selvittämään liian paljon asioita yksin tai olivat jatkuvasti ohjaamassa ja tukemassa sinua lapsuuden ja nuoruuden aikoina. Joka tapauksessa olet ehkä nyt tietoinen, että et voi toimia vanhempiesi tavoin tässä yliseksualisoituneen kulttuurin ajassa, joka asettaa uusia haasteita vanhemmuudelle. Monet kokemukset sekä sanallinen ja sanaton kommunikaatio muotoilevat lapsen asenteita ja uskomuksia seksuaalisuudesta, joten he huomaavat herkästi mitä ja kuinka puhut seksuaalisuudesta kotona sekä kodin ulkopuolella. Avoimien, rehellisten ja jatkuvien keskustelujen omaksuminen osaksi kasvatusta antavat lapsellesi myönteisen lähtökohdan hyvien ihmissuhteiden rakentamiseksi ja auttavat perustamaan terveen seksuaalisuuden pohjan.Osallistu ja jaa artikkelia! Valonverkko ry:n missiona on muuttaa keskustelun sävyä pornografian suhteen sekä jakaa tietoa pornografian haitoista yksilöiden, ihmissuhteiden ja yhteiskunnan tasoilla.

340 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page