top of page
Search

Porn Harms Kids -raportti

Updated: Mar 9, 2019

Kansainväliseen tutkimukseen perustuva, Australiassa vuonna 2017 julkistettu Porn harms kids -raportti kertoo, miksi ajankohta on nyt äärimmäisen tärkeä maailmanlaajuisesti aktiiviselle toiminnalle lasten suojelemiseksi pornografialta monella eri tasolla.

Internetin ja erityisesti kädessä pidettävien laitteiden käyttöönoton myötä enemmän kuin historiassamme koskaan aiemmin, kaikki voivat iästään tai teknisestä osaamisestaan riippumatta käyttää äärimmäisintä seksuaalista sisältöä yhdellä, kahdella napsautuksella vaikka netistä etsittäisiin ei-seksuaalista sisältöä. Tämä rajoittamaton pääsy ei ole ongelmallista ainostaan nuorten asenteille, käyttäytymiselle ja kehitykselle, vaan yhä useammat perheet ja yksilöt (etenkin naiset) kohtaavat sivuvaikutuksia.


Verkossa ja offline-tilassa lapset kohtaavat pornografisten kuvien koko kirjon. Helppo pääsy pornografiaan netissä korostaa useimmiten eri-arvoisuutta, seksismiä, väkivaltaa ja alistamista esittävien seksuaalisten tekojen normalisointia. Tämä hardcore materiaali on vapaasti saatavilla ilman maksumuuria, varoitusta tai minkäänlaisia rajoituksia ja se on valtavirtaa.


Täällä ei voi olla tarkempaa paljastusta yhteiskunnan sielusta kuin tapa, jolla se kohtelee lapsiaan. - Nelson Mandela

Yli 40 vuoden ajan tehdyt laajat tutkimukset paljastavat yksiselitteisesti, että lasten ja nuorten pääsy pornografian käyttöön on muodostunut nyt kiireelliseksi lastensuojeluasiaksi. Se, että lapset pääsevät käsiksi pornografiaan, on pohjimmiltaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisen kuvamateriaalin kautta.


Lapsemme kärsivät tästä, mikä todistetaan tänä päivänä yhä kasvavassa määrin jopa esiopetusikäisten lasten ilmaistessa ongelmallisia seksuaalisia käyttäytymismalleja. Australialainen Porn harms kids -raportti paljastaa, että lapset osoittavat seksualisoitunutta käyttäytymistä, osallistuvat seksuaaliseen häirintään, toiminnallistavat (acting out) seksuaalisesti ja yrittävät verbaalisesti käyttää pakkovaltaa muiden lasten sitouttamiseksi seksuaaliseen käyttäytymiseen: näitä edellä mainittuja ongelmia havaitsivat 40,8 % kasvattajista.


Vaikka toimiin on ryhdytty jonkin verran ja vanhemmille on kerrottu internetin vaaroista sekä pornografian haitoista, nykyisen digitaalisen ympäristön vakavuutta ei ole kommunikoitu selkeästi ja se on piilotettu tietoturvallisuutta koskevaan informaatiotulvaan. Pornografiaan liittyvistä haitoista, kuten grooming (aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä) tai sexting (lähettää, vastaanottaa tai välittää pääasiassa matkapuhelinten välillä nimenomaan seksiviestejä, valokuvia tai kuvia itsestään muille), puhutaan ikään kuin ne olisivat pornografiasta erillisiä asioita. Sen sijaan on keskityttävä pornografian rooliin sellaisen kulttuurin mahdollistajana, joka normalisoi näitä käyttäytymismalleja, jolloin hyödyntäminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö saattavat muodostua normiksi. Nykyisessä lähestymistavassa keskustelun ulkopuolelle jää se, miten pornografia vaikuttaa kielteisesti lasten kykyyn kehittää terveellisiä suhteita itsensä ja toistensa kanssa.


Porn Harms Kids -raportin loppulauselma

Lasten suojeleminen online-haitoilta on jokaisen asia ja sen pitäisi saada tukea kaikkien alojen, eritoten terveyden, koulutuksen, teknologian ja oikeuden alojen, yhtenäisestä näkemyksestä. Ainoa keino tämän kriisin torjumiseen on kansanterveydellinen lähestymistapa, jonka kasvatuksellisena vastineena Kriittinen Pornoanalyysi (Critical Porn Analysis/Culture Reframed) tiedottaa. Porn Harms Kids -raportin ehdottamassa 1. vaiheen toimintasuunnitelmassa yhdistyvät digitaalisen suojauksen keskeiset komponentit ja valtakunnalliset koulutusstrategiat, joita tukevat olennaisesti lainsäädännölliset, poliittiset ja kansalliset kehykset.


On tärkeää ymmärtää, että koulutus ei ole itsenäinen palanen eli ilman tukirakenteita on vajaavaista puuttua pornografian haittoihin kansanterveydellisestä näkökulmasta. Myös digitaalisen ympäristön muuttumisnopeuden vuoksi kaikilla alueilla tarvitaan jatkuvasti säännöllisiä tarkistusprosesseja lasten ja nuorten riskien lieventämiseksi. Lakien ja poliittisten käytäntöjen avulla johtava Porn Harms Kids vaihe 1. takaa suojaa lapsillemme vankkojen digitaalisten ratkaisujen sekä pakollisen, kokonaisvaltaisen ja informoidun koulutuksen kautta. Vaikka pitkän aikavälin koulutusstrategiat otetaan käyttöön ja niistä alkaa näkymään vaikutuksia, kahden muun ratkaisun toteuttaminen antaa meille mahdollisuuden yhteiskuntana tarttua haittoihin ja vahvistaa yleistä oikeudellista ja eettistä toimivaltaa lasten ja nuorten suojelemisessa online-pornografian haitoilta.


Lue koko The Porn Harms Kids report -raportti täältä:

https://drive.google.com/file/d/0BwWBaocln1tsbFF2QmJ0U0NwbzA/view


Osallistu ja jaa artikkelia! Valonverkko ry:n missiona on muuttaa keskustelun sävyä pornografian suhteen sekä jakaa tietoa pornografian haitoista yksilöiden, ihmissuhteiden ja yhteiskunnan tasoilla.

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page