top of page
Search

Pornoteemat ja seksirikollisten tunnuspiirteet - löytyykö näistä yhtäläisyyksiä?

Updated: Jan 3, 2020

Päivää ennen teloitustaan Ted Bundy, yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista sarjamurhaajista, oli tohtori James Dobsonin haastateltavana. Bundy sanoi, että "vahingollisimmat pornografian muodot ovat ne, jotka sisältävät seksuaalista väkivaltaa... Näiden kahden voiman häät, kuten tiedän vain liian hyvin, johtaa käyttäytymiseen, joka on aivan, aivan liian kauheaa kuvailtavaksi."

Ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi Suomessa vuonna 2018 vajaat 15 prosenttia edellisvuodesta.


Tämän artikkelin aloitus vuodelta 1989 on tarkoituksellisesti huomiota herättävä, se antaa käsityksen siitä, kuinka pornografiaa ja väkivaltaisia seksirikoksia on ollut olemassa kauan ennen kuin porno valloitti Internetin. Mutta mitä, jos nettiporno sekoittaa entisestään jo monimutkaista ja järkyttävää, yleensä (vaikkakaan ei yksinomaan) naisiin kohdistuvaa seksuaalisen väkivallan ongelmaa? Sen sijaan, että kysymme"aiheuttaako pornografia raiskauksia?", voisimme tutkia, kuinka pornografia on mahdollisesti seksuaaliseen väkivaltaan myötävaikuttava tekijä.

Yksi asia mistä Suomessa edelleen tiukasti vaietaan seksuaalirikosten ja erityisesti seksuaalirikoksiin johtavien taustatekijöiden yhteydessä, on porno. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi seksuaalirikollisille suunnatussa STOP ohjelmassa pornonkäyttö on ehdottoman kiellettyä. - Pia Rendic, Vapauta Uhri

Kysymys pornografian ja seksuaalisen väkivallan välisestä yhteydestä on todella tärkeä ja ajankohtainen, seksuaalinen väkivalta on jatkuvasti kasvava, vakava sosiaalinen ongelma, jolla on tuhoisia seurauksia monella eri tasolla. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan jopa 50 000 naista Suomessa joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan uhriksi. Samaan aikaan pornografiaa normalisoidaan yhä enemmän sen ollessa rajusti enenevissä määrin erityisesti naisia halventavaa.


Mitä tiedämme pornografiasta?

Valtavirran suosituilla pornografiasivustoilla on jatkuvasti tuhansia videoita, joissa mainostetaan tarkoituksella, suurimmaksi osaksi naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja väkivaltaa ylipäätään. Teemoja ovat esimerkiksi insesti (isät ja isäpuolet raiskaavat lapsiaan), tahattomia naisuhreja raiskaavat miesryhmät, sieppaukset ja naisten huijaaminen seksiin heille valehtelemalla. Valtavirran porno myös normalisoi ja edistää erittäin väkivaltaista käyttäytymistä, kuten kuristamista, naisten pakottamista oksennusrefleksiin oraaliseksin aikana tai työntämällä naisen suuhun erilaisia esineitä. Naisten suuhun, vaginaan ja peräsuoleen pakotetaan myös samanaikaisesti peniksiä tai esineitä ja naisia nöyryytetään, väheksytään ja heille huudetaan.

Mies määrättiin menettämään valtiolle lisäksi älypuhelimen, kahdeksan tekopenistä ja kaksi strap on -vyötä. Valtiolle määrätään menetettäväksi tavanomaisesti rikoksen tekovälineitä. - Ville Eklund, MTV Uutiset 23.12.2019

Suositussa valtavirran pornossa kuvataan säännöllisesti myös seuraavia tapahtumia: naisia, jotka haluavat aina seksiä; naisia, jotka sanovat ei ja vastustavat aluksi seksiä, mutta muuttavat lopulta mieltään ja nauttivat pakotetusta seksistä; ja naisia, jotka nauttivat nöyryyttävistä tilanteista, kuristumisesta ja muista fyysisistä pahoinpitelyistä. Tarkassa tutkimuksessa jo vuodelta 2010 todettiin, että valtaosa (88%) suosituimmista valtavirran pornoelokuvista osoitti väkivaltaa ja lähes puolet (49%) sisälsi suullista aggressiota. (1)Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että pornografia erotisoi, seksualisoi tai normalisoi väkivallan, etenkin naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan, ja pornografian käyttö vähentää miesten todennäköisyyttä puuttua sivullisena seksuaalisten väkivallantekojen estämiseen. (2) Ei ole yllättävää, että 73% kotiväkivallan naisuhreista on ilmoittanut, että heidän kumppaninsa ovat olleet pornografian kuluttajia. (3) Lasten hyväksikäytön osalta yhteys on vielä selkeämpi: 92 prosentilla seksuaalisen väkivallan rikoksentekijöistä on ollut hallussaan lapsipornografiaa. (4)


Seksuaalisen väkivallantekijät ja heidän luonteenpiirteensä

Siitä huolimatta, että jotkut naiset tekevät seksuaalista väkivaltaa ja monet (nuoremmat) naiset katsovat pornografiaa, keskitymme tässä artikkelissa miespuolisiin seksirikollisiin ja pornografian vaikutuksiin heihin, koska valtaosa rikoksentekijöistä on miehiä. Vuonna 2015 Suomessa miesten osuus seksuaalirikosepäilyistä oli 93% ja naisten 7%.


On tärkeä ymmärtää, että ei ole vain yhtä "tekijäprofiilia". Tutkimukset ovat kuitenkin auttaneet näkemään, että seksirikollisilla on yleensä heitä yhdistäviä, tiettyjä psykologisia ja kulttuurisia piirteitä. Erilaiset seksuaaliset häiriöt (parafilia) ja kognitiiviset vääristymät ovat kaksi varsin olennaista tekijää, jotka selittävät miksi ihmiset tekevät seksuaalista väkivaltaa. Yhdistelmä yksilöllisiä, relationaalisia, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä lisää siis riskiä tulla seksuaalisen väkivallan tekijäksi. Artikkelissaan "Are There Similarities Between Porn Themes And Sex Offender Characteristics?" filosofian tohtori Mahri Irvine käsittelee hieman yksityiskohtaisemmin tutkimuksissa esiin tulleita seksuaalisen väkivallantekijöiden ominaisuuksia, joita ovat:


 • Vihamielinen maskuliinisuus: Tunnusomaista taipumus vihamielisyyteen naisia kohtaan, halu hallita naisia ja/tai epäluulo naisia ​​kohtaan; usko perinteisiin sukupuoleen liittyviin normeihin, mukaan lukien käsitys siitä, että miehen tulisi olla hallitseva ja aggressiivinen; halu dominoida ja kontrolloida naisia; todennäköinen usko raiskausmyytteihin, etenkin naisten seksuaaliseen käyttäytymiseen ja haluihin liittyen.

 • Usko raiskausmyytteihin: Raiskausmyyteillä tarkoitetaan "asenteita ja vakaumuksia, jotka ovat yleisesti vääriä, mutta joista pidetään laajalti ja jatkuvasti kiinni, ja joiden tarkoituksena on kieltää sekä oikeuttaa miesten seksuaalinen aggressio naisia kohtaan." (5) Raiskausmyyttejä ovat esimerkiksi: naiset sanovat "ei ", kun he salaa tarkoittavat "kyllä"; naiset, jotka pukeutuvat provokatiivisesti, flirttailevat tai juovat alkoholia, haluavat seksiä; salaisesti naiset nauttivat seksuaalisesta väkivallasta; miehillä on vaikeuksia ymmärtää naisia ​​ja kommunikoida naisten kanssa; miehet raiskaavat, koska he eivät voi hallita seksuaalisia impulssejaan tai koska he ovat huumeiden vaikutusten alaisia. Jotkut tutkijat viittaavat raiskausmyytteihin "raiskauksia tukevina asenteina".

Tilastot ovat karua luettavaa: vuonna 2017 poliisin tietoon tuli 1 245 raiskausrikosta. Niistä 71 prosenttia selvitettiin ja 70 prosenttia lähetettiin syyttäjälle, mutta vain yksi kolmasosa ilmoitetuista rikoksista päätyi oikeuskäsittelyyn. Lopulta langettava tuomio annettiin vain 209 tapauksessa. - Crista Lassfolk-Feodoroff, Helsingin Uutiset
 • Impersonaalinen eli persoonaton seksi: Miehet, joilla on taipumus persoonattomaan seksiin, pitävät parempana lyhytaikaisia, usein tapahtuvia ja satunnaisia ​​seksisuhteita pitkäaikaisten, ​​monogaamisten suhteiden sijaan; eivät näe seksiä toimintana, joka luo emotionaalisen läheisyyden ihmisten välillä; pitävät seksiä voitettavana pelinä tai loppuun suoritettavana asiana; ja tukevat todennäköisesti prostituution laillistamista. Tutkimuksen mukaan seksiä ostavat miehet jakavat monia samoja ominaisuuksia seksirikollisten kanssa. (6)

 • Empatian puute: Empatian katsotaan koostuvan ainakin kahdesta asiasta: kyvystä tunnistaa ja ymmärtää toisen henkilön tunteita sekä kyvystä kokea samanlaisia ​​tunteita vastauksena toisen henkilön tunteiden tunnistamiseen. Kun ihmisiltä puuttuu empatiaa, heidän on vaikea tai ehkä jopa mahdotonta tunnistaa ja ymmärtää, kuinka joku muu tuntee emotionaalisesti. Naisten esineellistäminen ja epäinhimillistäminen eli dehumanisointi voivat liittyä myös naisia kohtaan koetun empatian puuttumiseen. Äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, että miehet, jotka epäsuorasti dehumanisoivat ja esineellistävät naisia, ovat halukkaampia raiskaamaan ja häiritsemään heitä seksuaalisesti. (7)

 • Seksuaalinen narsismi: Seksuaalisesti narsistiset miehet ovat halukkaita manipuloimaan ihmisiä saadakseen seksuaalista yhteyttä; he uskovat, että heillä on oikeus seksiin ja että heillä on oikeus seksuaalisten halujensa toteuttamiseen; heillä ei ole empaattisuutta seksipartneriensa suhteen ja he aliarvostavat seksipartneriensa tunteita; ja heillä on mahtailevat, liioitellut käsitykset omista seksitaidostaan.

 • Emotionaalisten ja sosiaalisten kiintymysten puute: Jotkut seksuaalirikolliset omaavat lapsuuden, jota leimaavat laiminlyönnit, piittaamattomuus ja hyväksikäyttö. Nämä saattavat aiheuttaa joillekin miehille vaikeuksia kehittää terveellisiä emotionaalisia kiintymyssuhteita.


Kuinka pornografia voi vaikuttaa miesten tekemään seksuaaliseen väkivaltaan?

On olemassa lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat seksuaalisen väkivallan ja pornografian väliset yhteydet, siitä huolimatta voimme osoittaa vain vastaavuussuhteen, emme syy-seuraussuhdetta. Lopullisesti ei luultavasti ole todistettavissa, että pornografian kulutus saa aikaan miesten seksuaalisesti väkivaltaisen käyttäytymisen, koska on mahdollista, että jo ennestään seksuaalisesti väkivaltaiset miehet nauttivat pornografian katselusta.


Siitä huolimatta voimme tunnistaa vastaavuuksia ​​ja yhtäläisyyksiä seksuaalisen väkivallan tekijöiden ja pornografiassa mainostettujen teemojen välillä.


 • Vihamielinen maskuliinisuus: Porno mainostaa rutiininomaisesti vihamielistä maskuliinisuutta kuvaamalla muun muassa naisiin aggressiivisesti suhtautuvia miehiä ja miehiä, jotka etsivät kostoa naisille kivuliaiden, ei-toivottujen tai nöyryyttävien seksuaalisten tekojen kautta.

 • Usko raiskausmyytteihin: Pornografia edistää jatkuvasti raiskausmyyttejä, etenkin myyttejä, jotka liittyvät naisiin, jotka sanovat "ei", kun he tarkoittavat salaa "kyllä" ja naiset ​​salaa tai lopulta nauttivat fyysisestä ja seksuaalisesta pahoinpitelyistä, jopa silloin, kun heitä nöyryytetään tai satutetaan.

 • Impersonaalinen seksi: Pornografia edistää satunnaista, nopeaa, persoonatonta seksuaalista kanssakäymistä ihmisten välillä.

 • Empatian puute: Aivan kuten pornografia edistää persoonattomuutta, se myös rohkaisee usein kuluttajia totaaliseen empatian ja tunneyhteyden puuttumiseen.

 • Seksuaalinen narsismi: Pornografia rohkaisee kuluttajia (sekä miehiä että naisia) keskittymään miesten nautintoihin ja kuvaa tuota nautintoa usein voimakkaana tunkeutumisena ja siemensyöksynä.

 • Emotionaalisten ja sosiaalisten kiintymysten puute: Mikäli miehet kamppailevat voimakkaiden emotionaalisten ja sosiaalisten kiintymyssuhteiden muodostumisen kanssa, etenkin lapsuudenajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön vuoksi, on mahdollista, että pornografia voi vahvistaa tai normalisoida heidän puutteensa terveisiin kiintymyssuhteisiin.


Yhteenveto seksuaalisen väkivallan ja valtavirtapornon teemojen välillä

Sille, mitä tutkimus voi kertoa meille median ja ihmisen käyttäytymisen monimutkaisista vuorovaikutuksista, on rajoja. Mutta sekä tutkimusten että miesten ja naisten kertomusten perusteella ei ole kiistanalaista väittää, että pornografia voi:

 • olla tärkeä tekijä miesvaltaisen mielikuvan muodostumisessa seksuaalisuudesta

 • olla käytettävissä uhrien groomaamiseen ja heidän vastustuskyvyn tuhoamiseen ei-toivotussa seksuaalisessa toiminnassa

 • myötävaikuttaa käyttäjän vaikeuksiin erottaa seksuaalinen mielikuva ja todellisuus

 • tarjota oppaan väärinkäytöksiin.

Tosiasiat ovat siis selviä: pornografia on haitallista ja tutkimus todistaa sen. Riippumatta siitä, mitä ihmiset sanovat yrittäessään saada pornografian näyttämään normaalilta tai vaarattomalta, on olemassa riittävästi todisteita, joiden mukaan se ei ole niin yksinkertaista. Koska porno on jatkuvasti saatavilla, edullista/ilmaista, anonyymiä ja helppopääsyistä, jokaisella kuluttajalla on oikeus tietää riskit ennen klikkaamista.


Tutustu tosiasioihin pornon kielteisistä vaikutuksista - niihin kaikkiin, niitä on enemmän kuin vain yhteys pornografian ja seksirikosten välillä - ja uskomme, että ajattelet kahdesti ennen kuin etsiydyt pornon pariin.


Lähteitä:

9.12.2019 julkaistu nettiartikkeli https://fightthenewdrug.org/mahri-irvine-sex-offender-characteristics-and-porn-themes kirjoittajanaan filosofian tohtori Mahri Irvine, sukupuoleen perustuvan väkivallan asiantuntija ja kampusaloitteiden johtaja Indiana Coalition to End Sexual Assault järjestössä

7.2004 julkaistu tutkimus "Pornography and Sexual Violence", Robert Jensen https://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/AR_PornAndSV.pdf


Viitteet:

(1) Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: a content analysis update. Violence Against Women, 16(10), 1065-1085.

(2) John D. Foubert, Matthew W. Brosi & R. Sean Bannon (2011). Pornography Viewing among Fraternity Men: Effects on Bystander Intervention, Rape Myth Acceptance and Behavioral Intent to Commit Sexual Assault

(3) Mary Anne Layden, “Pornography and Violence: A New Look at the Research,” in The Social Costs of Pornography, edited by James R. Stoner Jr. and Donna M. Hughes, 57–68. Princeton, New Jersey: Witherspoon Institute, 2010.

(4) Najat M’jid Maalla, “Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography,” A/HRC/12/23 Human Rights Council, Geneva, 2009.

(5) Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1994). Rape Myths. Psychology of Women Quarterly, 18, 133-164.

(6) Melissa Farley, Jacqueline M. Golding, Emily Schuckman Matthews, Neil M. Malamuth, Laura Jarrett (2015). Comparing Sex Buyers with Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Prostitution and Trafficking https://endsexualexploitation.org/wp-content/uploads/Farley-Malamuth-2015-Comparing-Sex-Buyers-w-Men-Who-Do-Not-Buy-Sex.pdf

(7) Rudman, L. A., & Mescher, K. (2012). Of Animals and Objects: Men’s Implicit Dehumanization of Women and Likelihood of Sexual Aggression. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(6), 734-746.249 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page